-

יחס כן לא – חלק ב’

התחלת הזחילה אצל בני הייתה אירוע משמח שלווה בחששות רבים. הניידות שלו יצרה מספר רב של אפשרויות להיפגע. פתאום הוא גילה מחוזות חדשים כמו מגרות, דלתות, וטרינת זכוכית, מערכת סטראו, שקעי חשמל, מדרגותהרגשתי כמו דמות בסרט מתח מורט עצבים. תוך זמן קצר מצאתי שהמילה העיקרית באוצר המילים שלי היא לאשלעתים משודרגת ל-לאאאאאא. יום אחד העיר לי בעלי בצחוק: “אם תמשיכי כך המילה הראשונה שהילד ידע לבטא תהיה לא”. זו הייתה מכה מתחת לחגורה. התחלתי להרגיש רגשות אשם על כל הלא שאני מרעיפה על ילדי.

תקופה מסוימת ניהלתי יחסים עכורים עם הלא”. חשבתי כיצד הלא הזה עלול לעצב את אישיותו של בני: האם יהפוך לדובון לא לא, האם יהיה מרדן כפייתי, האם תלווה אותו הרגשה תמידית שהוא לא מספיק בסדר? בסופו של דבר הצלחתי להשלים עם הלא“. הלאהרי עוזר למנוע סכנות, לעצב גבולות לילד ולאפשר לו להכיר את חוקי המשחק החברתייםבהם לא הכל מותר. אך הלאצריך להופיע כאשר לילד יש בסיס איתן של כן”. לכן וידאתי שילדי ישמע מספיק פעמים כן“, שהוא יהיה בטוח שהוא אהוב ורצוי, שהוא יקבל חיזוקים חיוביים על דברים שונים שהוא עושה. בקונטקסט הזה הלאאינו הנורמה, אלא החריג.

—-

מעבר לכך גם כאשר משתמשים בלאיש טווח פעולה נרחב. הלאיכול להופיע במגוון סוגים וטעמים. יכול להיות לא זועף”, “לא גוער”, ויכול להיות לא בגובה העיניים”, “לא עם הסברועוד. לכל אחד מהלאווים הללו יש השפעה שונה על הילד וביטחונו העצמי. לעתים הלא הפסקני” (שבו הציות מושג בשל מאזן הכוחות בין המבוגר לילד) הכי קל לשימוש, אך השפעתו לטווח הרחוק יכולה להיות מזיקה. לעומת זאת לא בגובה העיניים (שבו יש שימוש בהגיון של הילד עצמו) דורש יותר השקעה, אך יכול להניב פרות בטווח הרחוק. ויש גם לא יצירתי, שבו גורמים לילד להפסיק פעילות בלתי רצויה מבלי להשתמש כלל במילה לא“.

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    Powered by: Wordpress